Welkom in de
PlusPraktijk!

Een PlusPraktijk, daar zit u goed.

Huisartsenzorg met een plus. Daar kunt u op rekenen in de PlusPraktijk. Dit betekent goede zorg, uitstekende bereikbaarheid en open communicatie. Hier staat de patiënt centraal. En u houdt regie over uw behandeling en zorg.

In een PlusPraktijk staat Positieve Gezondheid voorop. Positieve Gezondheid staat voor een huisarts die verder kijkt dan alleen uw klachten. Een huisarts die nauw samenwerkt met andere professionals in de wijk en extra aandacht heeft voor kwetsbare groepen in de samenleving.

In een PlusPraktijk is ook aandacht voor preventieve programma’s die u helpen langer gezond te blijven. Voor veel behandelingen kunt u dichtbij huis terecht: in de PlusPraktijk zelf of in PlusPunt Medisch Centrum. Doorverwijzing naar het ziekenhuis gebeurt als het echt noodzakelijk is. Zo werken we aan kwaliteit van zorg die betaalbaar blijft. Daar worden we uiteindelijk samen beter van.

Meer
service

Meer kwaliteit en
nieuwe ontwikkelingen

Meer grip op uw
eigen zorg (zelfregie)

Samenwerking met
andere professionals

Downloads

Download het formulier 'Consultvoorbereiding'.
Download het formulier 'Samen beslissen'.

Download het persbericht 'Huisartsenpraktijk van de toekomst...'
Bekijk de animatie 'HuisartsenOZL - PlusPraktijken'
Download de flyer 'De kracht van samenwerking'.
Download de brochure 'Patiëntgericht gesprek'
Download het artikel ‘Een goed MDO zorgt voor betere zorg...'
Download het artikel 'PlusPraktijken hebben dappere dokters'
Download het artikel 'Een patiëntgericht gesprek: hoe doe je dat?'
Download het artikel 'Huisartsenpraktijk van de toekomst'.

Oudere downloads
Download het artikel 'Zo werken PlusPraktijken'.
Download het artikel 'Niet elke diabetespatiënt is hetzelfde'.
Download het artikel 'Pluspraktijken brengen Triple Aim dichterbij'.
Download het artikel 'Huisartsenpraktijk van de toekomst (2016)'.
Download de PDF 'ICIC 2018'.

Aangesloten praktijken

Projectteam

Projectleider
Arnout van Stokkom
Marijn Clement- Verburg

Projectleider implementatie
Samira Guerrouj 
Jessie Stoffelen

Projectmedewerker
Josita van der Mark

Contact

Bezoekadres
Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen

Postadres
Postbus 2524
6401 DA Heerlen

T 045 - 747 00 40
F
045 - 747 00 21
E pluspraktijken@hozl.nl